Menu
Your Cart

Флоу химия

Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
НОВ
Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
Флоу системи Няма категория
Флоу химия

Системи за флоу химия или системи за химия в поток

Химията в поток е известна още като, химия в непрекъснат поток или флоу химия (flow chemistry). Тя включва химическа реакция, протичаща в непрекъснат поток. Процесът предлага потенциал за ефективно производство на химически продукти. Значителни пробиви при използване на системи за химия в поток са постигнати производството на тамоксифен (рак на гърдата) и артемизинин (малария).


пример за химична реакция в поток

Реагентите първо се изпомпват в смесително устройство. Потокът продължава през реактор с контролирана температура, докато реакцията завърши. Реакторът може да бъде обикновена тръба/маркуч или сложно микроструктурирано устройство (чип). Смесителното устройство и реакторът се термостатират с точна температура, за да се насърчи желаната реакция. Реагентите могат също мотат да бъдат изложени на електрически поток или фотонен поток за насърчаване на електрохимична или фотохимична реакция.0.00 лв.
без ДДС: 0.00 лв.