Menu
Your Cart

Хладилници с взривобезопасен интериор

Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
НОВ
Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
Хладилници с взривобезопасен интериор Хладилници
Хладилници с взривобезопасен интериор

Liebherr предлага хладилници, които са взривообезопасен (spark-free) интериор, подходящи за съхранение на взривоопасни и леснозапалими вещества в лабораториите и в химическата промишленост. Вътрешните облицовка отговаря на изискванията за безопасност на Директива 2014/34 / ЕС (ATEX) на ЕС и са тествани съгласно стандартите EN 1127-1, IEC 60079-0 и IEC 60079-15 от electrosuisse - SEV (Швейцарска Асоциация за Електричество, енергетика и информационни технологии), одобрена организация за оценка на съответствието с ATEX. Интерокироът e оценен като клас 3G Ex nA II T6. Възможностза съхранение на взривоопасни и леснозапалими вещества в затворени съдове.

Liebherr предлага две серии от хладилници с електронен или механичен контолер.

Хладилници с електронен контрол:

Предоставя екран на който могат да се следят, реална температура, минимална и максимална температура, аларми, спиране на захранването, калибриране. Вградена памет за последните три алармени събития с възможност за преглед на дата и времетраене. Интерфейс за връзка с външен температурен сензор или докумнтационна система. Ключалка за заключване на вратата.

LCexv – Комбиниран хладилник 240 литра с долна фризерна камера с обеми 105 литра.

LKexv -  Хладилник 344 литра с рафтове.

LKUexv - -  Хладилник 130 литра с рафтове.

Хладилници с механичен контрол:

Lkexv – хладилници с обеми 520, 307, 221 или 160 литра. С дисплей за температура, ключалка за вратата, рафтове с товароносимост 40 кг. Температурен диапазон +1°C до+15°C.

0.00 лв.
без ДДС: 0.00 лв.