Menu
Your Cart

Фризери с взривобезопасен интериор

Фризери с взривобезопасен интериор Фризери
Фризери с взривобезопасен интериор Фризери
НОВ
Фризери с взривобезопасен интериор Фризери
Фризери с взривобезопасен интериор Фризери
Фризери с взривобезопасен интериор

Liebherr предлага фризери, които са с взривобезопасен (spark-free) интериор, подходящи за съхранение на взривоопасни и леснозапалими вещества в лабораториите и в химическата промишленост. Вътрешните облицовка отговаря на изискванията за безопасност на Директива 2014/34 / ЕС (ATEX) на ЕС и са тествани съгласно стандартите EN 1127-1, IEC 60079-0 и IEC 60079-15 от electrosuisse - SEV (Швейцарска Асоциация за Електричество, енергетика и информационни технологии), одобрена организация за оценка на съответствието с ATEX. Интерокироът e оценен като клас 3G Ex nA II T6. Възможностза съхранение на взривоопасни и леснозапалими вещества в затворени съдове.

Liebherr предлага два модела фризери с  взривобезопасен (spark-free) интериор LGex и LGUex с обеми съответно 284 и 129 литра. Температурен диапазон −9°C to −26°C.  С екран за  реална температура, минимална и максимална температура, аларми, спиране на захранването, калибриране. Вградена памет за последните три алармени събития с възможност за преглед на дата и времетраене. Интерфейс за връзка с външен температурен сензор или докумнтационна система. Ключалка за заключване на вратата.

0.00 лв.
без ДДС: 0.00 лв.