Menu
Your Cart

Други везни

Други везни
НОВ
Други везни

Везните отговарят на Директива 76/211/ЕИО относно предварително опакованите стоки и служи като защита на потребителите в рамките на законодателството за теглото и мерките при продажбата на предварително опаковани търговски продукти. Той урежда подробно разрешените - допуски (отклонения) от количеството на пълнене, посочено на търговския етикет, както и качеството на везните използвани за проверка на пробите. Предварително опаковани продукти, които се произвеждат и тестват в съответствие с законодателството за предварително опаковане, носят на етикета знак  . Избирането на правилната везна зависи от една страна от необходимия диапазон на претегляне и от друга най-голямото разрешено отклонение спрямо номиналното количество  на предварително опакованите стоки.

Възможност за калибриране и валидиране по Dakss (DKD) от производител.

 

Изпратете запитване с желаните от Вас параметри.

0.00 лв.
без ДДС: 0.00 лв.